BİLGİLENDİRME YAZISI: İSRAİL’E KEDİ VE KÖPEK GİRİŞİ

01.05.2010 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan İsrail Veteriner Hizmetleri ve Hayvan Sağlığı koşulları

 1. Hayvan Hastalıkları İçtüzüğüne göre (Hayvan İthali, 5734-1974), köpeklerin ve kedilerin İsrail’e girişi, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı Veteriner Servisi müdürü tarafından verilen giriş iznine tabidir.
 2. Hayvan girişi yalnızca Ben Gurion Havalimanı, Hayfa Limanı, Aşdod Limanı ve Eilat Limanı’ndan yapılabilir.
 3. Ülkeye girişten en fazla 10 gün önce verilmiş ve menşe ülkenin veteriner işlerince imzalanmış resmi veteriner sağlık sertifikası İsrail’e girişte bulundurulmalıdır. Bu sertifika, giriş iznine eklenen ilişikteki örnek sertifikaya, annex A’ya uygun olmalıdır.
 4. Kedi/köpek İsrail’e vardığında 4 aylıktan küçük olmamalıdır, fakat bazı istisna ülkelerden(2) 3 aylık hayvanların girişine izin verilir.
 5. Köpek Kontrol Yönetmelikleri (Tehlikeli Köpeklerin Ülkeye Girişi) 5765 – 2004 gereğince, tehlikeli ırk(1) ve melezlerinin yanısıra tehlikeli ırkların davranış biçimlerine ve fiziksel özelliklerine sahip köpeklerin ülkeye girişi yasaklanmıştır. Bahsi geçen yönetmeliklerde belirtildiği üzere Veteriner Servisi müdürlüğü tarafından verilen giriş izninin bulunduğu istisnai durumlar bu yasağın dışındadır.
 6. Tüm kedi ve köpeklere frekansı 134.2 kilohertz olan deri altı elektronik çip uygulaması yapılmış olmalıdır. Bu çipler, 11784 veya ISO 11785’ya ve Annex A’da belirtilen koşullara uygun bir çip okuyucuyla okunabilmelidir. Eğer çip bu standartlara uygun değilse, hayvanı ülkeye sokan kişinin veya temsilcisinin bu çipi okuyabilecek başka bir aygıt bulundurması gerekir. Şu hususa dikkat edilmelidir ki, bu tip elektronik mikroçipler İsrail’in yasal koşullarına uygun değildir.
 7. Tüm kedi ve köpeklerin, aşağıdaki hususları belirten ve 3. maddede bahsi geçen veteriner sağlık sertifikası olmalıdır. Bu sertifikada,
  a) Muayene esnasında hayvanda herhangi bir bulaşıcı hastalığın semptomuna rastalanmadığı,
  b) İsrail’e varmalarından önceki 30 gün içinde veya 1 yıldan önce olmamak kaydıyla, kuduz aşısının yapıldığı,
  c) Kuduz aşısının yapıldığı günden en az 30 gün sonra, bir veteriner hekim tarafından alınmış kan örneğinin, Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü (OIE) tarafından onaylanmış bir laboratuvarda incelenerek, serolojik test sonucunun kuduz nötrleştirici antikor titresinin 0,5 IU/ml’ye eşit veya bu değerden yüksek olduğunu gösterdiği belirtilmelidir.
 8. Hayvan sahibinin veya refakatçisinin, gümrük kapısındaki(3) Veteriner Servisi ofisine, ilişikteki form, annex B’ye göre düzenlenmiş bildiriyi ve sevkiyat esnasında bulundurulması gereken veteriner sağlık sertifikasını faksla göndermesi gerekmektedir. Faks, hayvan uçağa veya gemiye bindirilmeden iki iş günü önce gönderilmelidir. Gümrük kapısındaki Veteriner Servisi’nden izin çıkana kadar sevkiyat gerçekleştirilmeyecektir.
 9. Maksimum limiti iki olmak üzere, yolcu beraberinde taşınan kedi ve köpekler için, 2 ila 7. maddeler arasındaki hükümlerin yerine getirilmesi ve ülkeye girişten önceki 10 gün içinde menşe ülkenin veteriner işlerinden alınmış, hayvanlarda muayene neticesinde herhangi bir sağlık sorununa ve bulaşıcı hastalığa rastlanmadığını belirten bir sağlık sertifikası bulundurulması halinde, müdürlükten alınacak giriş belgesi muafiyeti vardır. Hayvan sahipleri bu belgeye ek olarak, İsrail’e getirilecek hayvanın, girişten önceki en az 90 gün boyunca kendilerine ait olduğunu beyan ettikleri belgeyi (annex C) bulundurmalıdır. Yolcu beraberinde taşınan kedi ve köpeklerin ayrıca 8. maddede belirtilen koşulları yerine getirmesi gerekmektedir.
 10. Gerekli belgeleri tamamlanmış ve İsrail’e vardığında herhangi bir sağlık sorunu olmayan kedi ve köpekler için karantina gerekmemektedir.
 11. Veteriner Servisi’nin taleplerinin yerine getirilmediği durumlarda kedi ve köpekler, Veteriner Servisi Müdürlüğü’nün kararı ve talimatları doğrultusunda menşe ülkeye geri gönderilecek, uyutulacak veya karantinaya alınacaktır.
 12. Kedi/köpeğin sahibi/refakatçisi, hayvanın menşe ülkeye geri gönderilmesi, uyutulması ve/ya karantinaya alınması durumunda oluşacak tüm masraflardan sorumludur. Yapılan muayene, teşhis, aşılama ve Resmi Veteriner talimat verirse gerçekleştirilecek olan özel tedavilerin bedelleri bu masraflara dahildir.
 13. İsrail Veteriner Servisi ve Hayvan Sağlığı internet sitesinde, İbranice dilinde yayınlanan belge geçerlidir.
(1) Tehlikeli ırklar: American Staffordshire Bull Terrier (Amstaff), Bull Terrier, Argentinean Dogo,
Japanese Tosa, Staffordshire Bull Terrier (English Staff), Pitt Bull Terrier, Brazilian Fila ve Rottweiler
(2) Hariç tutulan Okyanusya, Büyük Britanya, Japonya ve Kıbrıs’tan gelen hayvanların kuduz aşıları yoksa, İsrail’e vardıkları günden itibaren 5 gün içerisinde yapılmalıdır.
(3) Ben Gurion Havaalanı Faks:+972-3-9772033, Hayfa Limanı: +972-4-8622455, Aşdod Limanı: +972-8-8565673 ve Eilat Limanı: +972-86323054

Formlar için tıklayınız

*************************

INFORMATION SHEET: IMPORTING DOGS AND CATS TO ISRAEL

The Israeli Veterinary Services & Animal Health requirements that will be effective from 01/05/2010

 1. According to the Animal Disease Ordinance (Animal Imports), 5734 – 1974), the importation of dogs and cats to Israel requires an import license issued by the Director of the Veterinary Services in the Ministry of Agriculture and Rural Development (hereafter, the Director).
 2. No person will import an animal unless through the following ports of entry: Ben Gurion Airport, Haifa seaport, Ashdod seaport and Eilat seaport.
 3. The import must be accompanied by an official veterinary health certificate, which was issued not more than 10 days prior the arrival and signed by a government veterinarian of the country of origin, that follows the model certificate, annex A, attached to the import permit, and which constitutes an integral part of it.
 4. The dog/cat shall be no less than 4 months of age upon arrival in Israel, with the exception of arrivals from countries listed in point(2) from which the pet can be imported at 3 months of age.
 5. Under the Regulations for the Control of Dogs (Imports of Dangerous Dogs), 5765 – 2004, it is prohibited to import a dog belonging to a dangerous breed(1), as well as a dog that is the result of a cross with a dangerous breed and that exhibits behavior patterns and physical traits similar to those of a dangerous breed. Excluding exceptional instances, accompanied by a license from the director as set out in the said regulation.
 6. All dogs and cats must be tagged with a subcutaneous electronic chip that transmits on a frequency of 134.2 kilohertz and can be read with a chip reader that conforms to the provisions of the ISO Standard No. 11784 or of Annex A of ISO Standard 11785. If the chip does not conform to these standards, the importer or the importer’s representative is required to be in possession of another means to read it. It is important to note that such an electronic microchip does not conform the Israeli legal requirements for tagging
 7. All dogs/cats require a veterinary health certificate, as per paragraph 3, which states that:
  a) At the time of examination it did not exhibit any symptoms of contagious or infectious diseases,
  b) They have been vaccinated against rabies no more than one year and no less than 30 days prior to their arrival inIsrael(2),
  c) Not less than 30 days after the rabies vaccination, A serological test for the animal, carried out on a sample taken byan approved veterinarian and tested in an OIE-approved laboratory, which states that the rabies neutralizingantibody titer was equal to or greater than 0,5 IU/ml.
 8. The importer/owner is required to transmit by fax to the offices of the Veterinary Services at the port of entry a notification according to the attached form, annex B, and the photocopy of the veterinary certificate accompanying the shipment. The fax must be sent two working days prior to loading the shipment on the vessel (plane or ship). The shipment is not to be released until this has been authorized by the Veterinary Services at the port of entry.
 9. Dogs and cats that are imported as part of the accompanied baggage of their owners – up to a limit of two – are exempt from having to obtain an import license from the Director, provided they meet the provisions of paragraphs 2 through 7 above, are accompanied by a health certificate issued by a government veterinarian in the country of origin within 10 days prior to their date of import, that testifies that the animals were examined and found healthy and free of contagious diseases. The certificate should be accompanied by a declaration by the owners that the animals had been in their possession at least 90 days prior to being brought to Israel, annex C. Import of dogs and cats as accompanied baggage also requires provision of details as indicated in paragraph 8 above.
 10. Dogs and cats that are healthy on arrival and accompanied by the required documentation, will not require a period of quarantine in Israel.
 11. In the event that the demands of the Veterinary Services have not been met in full, the cats/dogs will be returned to their country of origin, destroyed or transferred to a quarantine facility at the discretion of the Director and according to the conditions he dictates.
 12. The importer/owner will be charged with all costs incurred due to the return of the animals to their country of origin, their Euthanasia and/or their transfer to and stay in quarantine, including examinations, diagnoses, vaccinations, and special treatments if ordered by the Government Veterinarian.
 13. The valid version is the one published in the Israeli Veterinary Services and Animal Health web site in Hebrew.

Chief Import-Export Veterinary Officer

(1) The dangerous breeds are: American Staffordshire Bull Terrier (Amstaff), Bull Terrier, Argentinean Dogo,
Japanese Tosa, Staffordshire Bull Terrier (English Staff), Pitt Bull Terrier, Brazilian Fila and Rottweiler.

(2) with the exception of arrivals from Oceania, Great Britain, Japan, and Cyprus; such dogs, if they were not
vaccinated, must be vaccinated against rabies within 5 days of their arrival in Israel.

(3) Ben Gurion Airport Fax:+972-3-9772033, Haifa: +972-4-8622455, Ashdod: +972-8-8565673 and Eilat: +972-86323054

Clik for the forms