ADA VETERİNER POLİKLİNİĞİ 2021 YILI ÜCRET TARİFESİ

Kedi Köpek Egzotik
 Muayene* 170.00  TL 170.00  TL 100.00 TL
 Düzenli Hasta Muayene* 120.00  TL 120.00  TL
 Tedavi Devamı
(kliniğe her geliş için)
60.00  TL
+ sarf malzeme
60.00 TL
+ sarf malzeme

 

 Hospitalizasyon** 120.00 TL  Hemogram 200.00 TL
 Sokak Hayvanı Hospitalizasyon** 65.00 TL  Biyokimya Tekli Kit 100.00 TL
 Aşı 150.00 TL  Biyokimya 10’lu Kit 450.00 TL
 Röntgen (Poz başına) 150.00 TL  Biyokimya 15’li Kit 700.00 TL
 Ultrason 250.00 TL  Kan Gazı 340.00 TL
 Klinik Dışı Sedasyon/Anestezi 350.00 TL  CRP 330.00 TL
 Kemoterapi 350.00 TL
+ sarf malzeme
 Sitoloji 350.00 TL
 Kan Tranfüzyonu 750.00 TL
+ sarf malzeme
 Onkolojik Danışmanlık  250.00 TL

  

Kedi Köpek
 İç Parazit Sağaltımı*** 65.00 TL 85.00 TL
 İç Parazit Sağaltımı Enjeksiyon 100.00 TL 100.00 TL
 İç Parazit Sağaltımı Süspansiyon 35.00 TL 35.00 TL
 İç Parazit Sağaltımı Damla (2,5-5 kg arası) 110.00 TL
 İç Parazit Sağaltımı Damla (5-8 kg arası) 115.00 TL
 Dış Parazit Sağaltımı Baby 70.00 TL 75.00 TL
 Dış Parazit Sağaltımı*** 95.00 TL 118.00 TL
 Ovariohisterektomi**** 1150.00 TL 1550.00 TL
 Ovariohisterektomi Sokak Hayvanı**** 800.00 TL 900.00 TL
 Kastrasyon**** 1050.00 TL 1350.00 TL
 Kastrasyon Sokak  Hayvanı**** 750.00 TL 890.00 TL
 Diyafram Fıtığı***** 2000.00 TL
 Üretrostomi***** 2000.00 TL
 Eksternal Fiksasyon Kırık**** 1550.00 TL 1550 TL

 
* İlk muayene ile ikincisi arasında 15 günden az zaman var ise tekrar muayene ücreti alınmamaktadır.
** Tedavi sırasında kullanılması gereken sarf malzeme, eczane, özel  mama vb. Ücretleri yapılan hizmet  veya hospitalizasyon ücretinin üzerine eklenmektedir.
*** Köpek dış parazit tedavilerinde her 10 Kg için 10 TL , iç parazit tedavilerinde tablet başına 30 TL fark eklenir.
**** Operasyon fiyatlarındırmalarına tüm malzemeler , anestezi ve hemogram ücreti dahildir.
**** Operasyon fiyatlandırmalarına 5 yaş üstü hastalar için ekstra laboratuvar testleri eklenir.
***** Operasyon fiyatlarındırmalarına tüm malzemeler , anestezi, hemogram ve 3 günlük hospitalizasyon ücreti dahildir.