*Etlik Veteriner Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü’nün sitesinden alınmıştır. Belgenin tamamına ve dilekçe örneğine buradan ulaşabilirsiniz.

 

KÖPEK VE KEDİ KAN SERUMLARINDA KUDUZ ANTİKOR TİTRE TAYİNİ İÇİN
NUMUNE GÖNDERİLMESİNDE DİKKAT EDİLECEK NOKTALAR

FAVN Test (Fluorescent Antibody Virus Neutralisation Test)

• Test ile ilgili, Enstitüye hitaben Ek1; Dilekçe Örneği MUTLAKA DOLDURULMALIDIR
Dilekçenin okunaklı ve mümkünse bilgisayar çıktısı olması sağlanmalıdır.
• Test ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun / EFT belgesinin / vb. fotokopisi eklenmelidir.
Adres : T.C. Ziraat Bankası Bakanlıklar/Ankara Kamu Girişimci Şube Meşrutiyet Mah. Atatürk Blv.
No:111 Kızılay/Ankara VKMAE Döner Sermaye Saymanlığı Hesap Numarası:
TL Hesabı : IBAN TR97 0001 0025 3206 4804 5850 48
2017 yılı test ücreti 02.01.2017 tarihinden itibaren 343.2 TL’dir.
Dekontu bulunmayan numunelere red tutanağı tutularak, numuneler imha edilecektir.
• Köpek yada Kediye ait çip numarasının (yurtdışı çıkışı yoksa gerekli değil), aşı bilgilerinin ve diğer
bilgilerin yer aldığı kimlik sayfalarının fotokopileri (fotokopilerin eklenilmesi zorunludur).
• Test yapılacak köpek ya da kediye ait en az 1 ml’lik KAN SERUMU (Son aşılamadan en erken 30
gün sonra alınmalıdır. Hemoliz olmuş serum örnekleri test için uygun olmadığından, hemolizin
oluşmamasına özen gösterilmelidir).

Yukarıda belirtilen tüm şartlar yerine getirildikten sonra KAN SERUMU ve diğer tüm
belgeler soğuk zincir şartları altında koli içerisinde (Ek 2; örnek tüpler, koli vs) elden veya kargo ile
Enstitüye gönderilmelidir. Bu şartların tümü yerine getirilmediği taktirde test kesinlikle yapılmayacak,
koli red tutanağı düzenlenerek posta ile iade edilecektir. Numune takibi amacı ile Enstitümüz Numune
Kabul ve Raporlama Şefliğinin 0312 326 00 90 /162 numaralı telefonundan bilgi alınabilir.
Her hafta SALI günleri test yapılmakta olup, süresi 2 iş günüdür. Test edilecek serumlar en
geç pazartesi günü mesai bitimine kadar Enstitümüzde olmalıdır. Test edilecek serumlar Enstitüye
geliş tarihlerine ve iş planına göre sıralama yapılarak test sonuçlandırılmaktadır. Sonuçlar herhangi bir
aksaklık olmadığı takdirde 1 ile 3 hafta içerisinde gönderilmektedir. Sonuçlar dilekçede belirtilen
gönderme şekline göre postalanacaktır. Test ile ilgili sorunlar için Kuduz Teşhis Laboratuvarının
0312 326 00 90 / 330 telefonundan bilgi alınabilir.

Uzun süren tatiller (resmi tatiller, bayram tatilleri) ve tatili takip eden hafta test
yapılmamaktadır.
Raporlarda istenilen olası düzeltmeler için Enstitü Müdürlüğüne yazılan dilekçe ile birlikte
raporun ASLI gönderilmelidir.
Bu test Avrupa Birliği tarafından yapılması zorunlu ilan edilen bir uygulamadır. Avrupa
Birliği üye ülkelerine giriş yapacak kedi, köpek ve pet hayvanları, orijin ülkelerinden hareket
etmelerinden en geç 3 ay öncesine kadar kan serumlarında bulunan anti kuduz antikor titrelerini
belgelendirmek durumundadırlar. Avrupa Birliği bu testin yapılmasına yetkili kıldığı
laboratuvarları ilan etmiş olup laboratuvarımızda bu listede yer almaktadır.
Bu rapor tek başına yurtdışına çıkış için yeterli değildir. Bu raporla birlikte ilgili Gümrük
Veterinerliğine başvurulmalıdır.

Avrupa Birliği yetkili laboratuvarlarına ve konu ile ilgili yeterli bilgiye aşağıdaki adreslerden
ulaşılabilir. http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/index_en.htm
http://www.who-rabies-bulletin.org/travel/Laboratories.aspx

kan alma ve serum saklama tüpü

materyal göndermek için uygun koli ve buz aküsü